Hard en soft skills

Skills lab versus simulatie 

Tijdens de opleiding verpleegkunde word je als student getraind in zowel hard als soft skills. Hard skills slaat onder meer op de technische vaardigheden zoals aanprikken van een infuus, wondzorg en bedbad. Die worden geoefend in het skills lab. Communicatie met patiënten en artsen maar ook het omgaan met agressie en andere emoties, dat zijn soft skills en om die vaardigheden te trainen maken we gebruik van simulatie-onderwijs. Daarbij wordt vaak gewerkt met een robotachtige pop, die wel kan zweten, praten en sommige elementen bewegen, maar die er niet erg levensecht uitziet. En uit onderzoek is net gebleken dat hoe realistischer en hoe echter de simulatiehoe meer je eruit leert. Daarin ligt precies de meerwaarde van onze immersive room: door op de drie wanden, en soms ook op de vloer, authentieke en veranderende omgevingen te projecterenkrijg je een levensechte simulatie 


” Uit onderzoek is gebleken:
hoe realistischer de simulatie
, hoe meer je eruit leert

Remko De Duytsche – Skillslabcoördinator

Hoe werkt het?  

Voor elke sessie in de immersive room is een scenario uitgewerkt rond een bepaald thema en een bepaalde patiënt in een bepaalde setting: een ziekenhuiskamer, een consultatieruimte, een geriatrische kamer of een publieke ruimte, zoals de metro. In elk scenario worden specifieke vaardigheden geoefend. Bijvoorbeeld voorkomen dat je in een tunnelvisie terecht komt of alle beschikbare hulpmiddelen gebruiken. Het grote voordeel is dat je dit als student kan oefenen in een veilige omgeving, die bedoeld is om te leren en waar je fouten mag maken. Het belangrijkste onderdeel is de debriefing: dat is het moment dat je als student betekenis geeft aan je ervaring en echt leert. Wat ging goed? Wat was sterk bij mezelf of bij de anderen? Wat heb ik geleerd? Het gaat vooral over de positieve zaken. De bedoeling is dat je als student, ook al heb je fouten gemaakt, met een positief gevoel de simulatie verlaat. Vanaf dit academiejaar krijgen alle studenten van alle opleidingen verpleegkunde twee keer per jaar simulatie-onderwijs aangeboden. 

De toekomst 

Bij Thomas More Mechelen willen we dit simulatie-onderwijs verder perfectioneren, professionaliseren en uitbreiden. Tot nu toe werd in de immersive room gewerkt met bestaande beelden uit Groot-Brittannië en Nederland. Maar het systeem laat toe om eigen beeldmateriaal toe te voegen. Daarom gaan we in september zelf filmen met een 360°-camera op de Grote Markt in Mechelen, in het UZ in Brussel en in het AZ Sint-Maarten. Dat zal het allemaal nog echter en herkenbaarder maken, want dat zijn locaties die je als student kent of waar je stage loopt. Verder willen we ook virtual reality introduceren en volgend jaar een VR-opstelling realiseren, wat weer een andere werkvorm is met specifieke mogelijkheden om bepaalde skills te oefenen.  

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven